marți, 17 iulie 2012

Timp de-amintire, timp de uitare.../ Chiro di aminteari, chiro di agârâşeari...(română - aromână)


Timp de-amintire, timp de uitare...

Era un timp când alergam spre tine,
un timp dilatat ce ne îmbrăţişa în secundele sale,
Era un timp când doar lumina din noi conta
Când odată privirile întâlnite,
metamorfoza lui Eu ce devenea Tu acţiona instantaneu,
Când te mirai că-ţi revedeai inexplicabil
imaginea ta pe chipul meu
impregnată de adierea blândă a zefirului,
a apei reflectată de oglinda sufletului nostru.

Era un timp când încă nu ne-am îndepărtat rănindu-ne,
devenind un alt timp.

Doar Helios surâde...
Ştie el ce ştie! 


Chiro di aminteari, chiro di agârâşeari... 

Iara un chiro cându alâgamu catâ tini,
Un chiro largu ţzi nâ ambârţzita tu a lui sicundi,
Iara un chiro cându maşhi ti lunjina ditu noi bânamu
Şhi cându diunâoarâ nâ andâmasimu mutrita,
Ca tu primitu mini iarumu tini aşhi diunaoarâ,
Cându ti ciuduseai câ ţzâ rivideai şhi’nu achicâseai cum
Vidzuta ta pi faţza mea
Sâturatâ di adiearea blânda a zifirlui
A apâei tu cari s’veadi ca tu yilii suflitlu a nostru.

Iara un chiro cându nica nu nâ dipârtamu s’nu nâ agudimu
Sâ’agiundzemu un altu chiro

Maşhi Helios arâdi...
Şhtii elu ţzi şhtii!

Niciun comentariu: